Mặt Bằng Khu Dự Án Midtown-Phú Mỹ Hưng

Mặt Bằng Khu Dự Án Midtown-Phú Mỹ Hưng được phát triển theo hướng “Đa chức năng tại chỗ – Self-contained”. Với nhiều cấp độ tiện ích sẽ mang đến dịch vụ...